Politka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Stolmar Development Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Świdrach 97, 21-400 Łuków, NIP 825 218 53 45

2. Z Administratorem można skontaktować się w jeden z następujących sposobów:

przesyłając korespondencję na adres: Stolmar Development Sp. z o.o. Sp. K. Świdry 97, 21-400 Łuków

przesyłając email na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

dzwoniąc pod numer: 48 502 521 113.

3. Administrator strony jest jednocześnie administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w celu:

rozpatrywania składanych reklamacji,

obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które mogą być kierowane do oferty dewelopera, po wyrażeniu dodatkowych zgód, w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta. Przechowywanie danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonym serwerze na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powierzone Administratorowi dane osobowe są przetwarzane z zastosowaniem środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Serwis www.stolmardevelopment.pl stosuje bezpieczne, szyfrowane połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach w następujący sposób:

poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Klienta do formularza zamówienia lub formularza rejestracji,

poprzez gromadzenie plików cookies.

6. Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane, ani udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Deweloper, za pośrednictwem strony www.stolmardevelopment.pl oraz innych form komunikacji, przetwarza w celu realizacji zapytań następujące dane:

dane kontaktowe, takie jak: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu, całą korespondencję na temat danego zapytania.

8. Użytkownikom serwisu internetowego przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych, poprzez kontakt mailowy na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Użytkownik serwisu internetowego ma również prawo otrzymania kopii swoich danych osobowych oraz ich usunięcia, za wyjątkiem następujących sytuacji:

gdy posiada niezakończone postępowanie reklamacyjne,

jeśli Administrator zobligowany jest do przechowywania danych użytkownika na podstawie innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o ochronie danych osobowych.

W przypadku, gdyby w wyniku bezprawnych działań, w posiadanie danych użytkownika weszły osoby trzecie, ma on prawo do bycia o tym powiadomionym w ciągu 72 godzin od wycieku danych.

9.W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Osobami mającymi dostęp do danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy właściciela serwisu internetowego oraz podmioty, które będą działać na zlecenie właściciela serwisu www – dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, podmioty zapewniające system mailingowy.

11. Dane osobowe Klienta przechowywane są w serwisie dopóki nie zażąda on usunięcia swoich danych osobowych z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Newsletter

Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną, dzięki której użytkownik może otrzymywać od właściciela serwisu internetowego wiadomości dotyczące działalności firmy, w tym informacje o ofercie, promocjach oraz nowościach. Zapisując się do newslettera Użytkownik przekazuje dane osobowe w postaci imienia i adresu mailowego oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu marketingowym. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik w każdym momencie, bez podania przyczyny, może zrezygnować z usługi newslettera korzystając z linku w wiadomości wysyłanej w ramach usługi lub wysyłając wiadomość mailową do Sprzedającego.

13. Polityka plików cookies.

Serwis internetowy wykorzystuje technologię cookies, w tym narzędzia Google Analytics, w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkownika, analizom statystycznym, poprawianiu wyników wyszukiwania, trafności wyświetlania informacji i kontaktu z użytkownikami. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W serwisie www.stolmardevelopment.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.stolmardevelopment.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

© 2019 Stolmar Developement Sp. z o.o. Sp. K. Wszystkie prawa zastrzeżone.